Ehituspraht tekib remondi või suurpuhastuse käigus ja neid jäätmeid tuleb õigesti utiliseerida. Pahatihti on üsna raske sellega iseseisvalt hakkama saada – seda pole aga vajagi. Kolaäravedu osutab kvaliteetset ehitusprahi äraveo teenust Tallinnas (samuti Harjumaal).

Mis on ehitusjäätmed?

Ehitusjäätmed on praht, mis tekib avariiliste ehitiste lammutamise, kapitaalremondi ja restaureerimis- ning rekonstrueerimistööde käigus. Sellised jäätmed tuleb viivitamatult utiliseerida või ümber töötada. Need on puit, plast, betoon. Mõningaid prahiliike saab taaskasutada, ülejäänud tuleb aga vedada prügilasse.

Ehituspraht pole üldiselt kahjulik, kuid ehituses võidakse kasutada mürgiseid värve – sellised jäätmed tuleb utiliseerida spetsialiseeritud mahutites.


Ehitusjäätmete põhikategooriad

Ehitusprahti liigitatakse nii:

  • tingimustele vastavad jäätmed
  • tingimustele mittevastav praht
  • tegelikud ehitusjäätmed

Esimesse tüüpi kuuluvad konstruktsioonielemendid, mida saab taaskasutada remondiks, rekonstruktsiooniks või hoonete ning rajatiste ehitamiseks. Mis teist tüüpi puudutab, siis see on praht, mis kõlbab ehitusmaterjaliks ümber töötada. Seda saab samuti kasutada ehituses, isegi remondiks. Mis aga tegelikku ehitusprahti puutub, siis see tuleb utiliseerida, kuna ei kõlba taaskasutuseks.

Ehitusprahti saab liigitada ka suuruse järgi:

  • suurjäätmed, mis tuleb esimeses järjekorras ära vedada
  • ehitusmaterjalide pakkematerjalid, mida võidakse ehitusplatsil koguda edasiseks utiliseerimiseks
  • sekundaarne praht, mis tekib ruumi viimistlemise käigus ja mis veetakse ära pärast viimistlustööde lõppu

Neid jäätmeid on kategooriliselt keelatud ise ära vedada improviseeritud prügilasse, esimese ja osaliselt teise kategooria prahti ei tohi panna olmeprügi konteinerisse – kommunaalsõidukid pole mõeldud selliste jäätmete utiliseerimiseks. Tegemist on ju suurjäätmetega. Pealegi ei saa seda tüüpi jäätmeid taaskasutada – ka seda peab teadma ja arvestama.

Meie ettevõte osutab ehitusprahi äraveo teenust Tallinnas ja Harjumaal – need on piirkonnad, kus me töötame. Ehitusjäätmeid veetakse mikrobusside ja furgoonidega.

Tänu ettevõttele Kolaäravedu ei pea te pead vaevama sellise asjaga kui olme- ja ehitusprahi äravedu – meie teeme seda teie eest, pakkudes kõrgekvaliteedilist teenust. Seejuures pakume prahi utiliseerimiseks vastuvõetavaid hindu: 36 – 52 eurot tunnis sõltuvalt mahust ja ressurssidest (vajadus kaasata laadijaid, sõidukitüüp) + prügi utiliseerimise hind, mis on 30 eurot kuupmeetri eest prügilas.


Tehtud tööd


Telli kohe!

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 3 files.