Inimesed tekitavad iga päev tohutul hulgal prahti, mida on vaja utiliseerida, et keskkonda ja inimest ennast mitte kahjustada

KolaÄravedu tegeleb prahiveoga Tallinnas, Harjumaal. Need on segaolmejäätmed. Rääkides prahist, tasub märkida, et seda liigitatakse nii:

  • Olmejäätmed
  • Ehituspraht
  • Tööstusjäätmed

Meie ettevõte pakub kõikide prügiliikide, sh näiteks ka vanade asjade, kvaliteetset äravedu utiliseerimisele. Tänu prahi asjatundlikule utiliseerimisele kaovad paljud elukvaliteeti mõjutavad probleemid.


Olmejäätmed

Olmejäätmed on kõige levinumad. Need on esemed, mida inimesed viskavad ära iga päev: paber, kilekotid, toidujäätmed, vanad asjad, plast. Need jäätmed pole üldiselt ohtlikud (pole mürgised). Sellist prügi veetakse ära spetsiaalsete sõidukitega prügilasse, kus see kas töödeldakse või põletatakse. Kahjulik mõju keskkonnale on minimaalne.


Ehituspraht

See liik jäätmeid tekib hoonete ja rajatiste (kortermajad, kaubanduskompleksid, ettevõtted) ehitamise käigus. Kuna aga tänapäeval ehitatakse palju, on ka prahti palju. Need on ka jäätmed, mis tekivad hoonete ja rajatiste lammutamisest. Üldiselt kuuluvad siia:

  • Betoon
  • Puit
  • Plast

Kui rääkida selle prügi kahjulikkusest, tasub märkida, et hoonete ja rajatiste ehitamiseks kasutatakse sageli värve, mis võivad olla mürgised. Sel põhjusel veetakse sellist prügi spetsiaalsetes konteinerites, et minimeerida keskkonnale ja inimesele tekitatavat kahju.


Tööstusjäätmed

Mis puudutab tööstusjäätmeid, siis on see kõige ohtlikum prahiliik. Kõik sõltub veel ka sellest, millistest ettevõtetest need pärit on. Need jäätmed võivad vale utiliseerimise korral mitte ainult haigusi tekitada, vaid isegi inimese surma põhjustada.


Teenused

Praht on tänapäeva maailma põhiprobleem, kuid see pole nii hirmus, kui sellele ratsionaalselt läheneda. Tuleb kasutada kvaliteetseid teenuseid. Näiteks pöörduda meie ettevõtte poole.

Osutame prahiveo teenust Tallinnas, Harjumaal. Segaolmejäätmete äraveo eest võetakse 36 – 52 eurot tunnis, millele lisatakse 30 eurot ühe kuupmeetri prahi utiliseerimise eest prügilas.

Teenuse maksumus sõltub mahust, vajadusest kaasata tööle laadija, laadijate arvust ning sõidukist. See hind, nagu näha võib, on enam kui adekvaatne kvaliteetse teenuse eest. Meie veebilehelt saate probleemideta tellida prahiveo teenuse.


Tehtud tööd


Telli kohe

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 3 files.